Vooler - Palvelusetelipilotti kunnille - Vooler
Tehty helpoksi Voolerilla

Vooler digi­ta­li­soi pal­ve­lu­se­te­lil­lä teh­tä­vää hoi­to­työ­tä

Etsimme kuntia pilotoimaan ja digitalisoimaan palveluseteleillä ostettavia kotihoito ja kuntoutuspalveluita.

Lue lisää »

Vooler digitalisoi palveluseteleillä tehtävän kotihoidon ja kuntoutuksen etähoitoprosesseja

Haluamme digi­tali­soida palvelu­sete­leillä tehtävät etä­hoidon prosessit helppo­käyttöi­siksi sekä kunnalle, palvelun toimittajalle että kuntalaisille. Digi­tali­soimme yhteis­kehittä­misellä pilotti­kuntien ja heidän palvelu­toimittajien kanssa palvelu­seteleillä tarjottavia palveluita kuten esimerkiksi koti­hoito, etä­kuntoutus ja oma­ehtoinen virike­toiminta.

Autamme ratkaisemaan kotihoidon ongelmia:

 1. Henkilöstön resurssipula
 2. Henkilöstön työviihtyvyyden parantaminen
 3. Palvelulaadun takaaminen
 4. Nopeampi hoidon saatavuus
 5. Taloudellisuus
 6. Hoiva-avustajien käyttömahdollisuus
 7. Omaishoitajien sijaistaminen etänä
 8. Hoidon tarpeenmäärityksen nopea eteneminen
 9. Hoitoon pääsyn turvaaminen
 10. Palveluiden saatavuus
 11. Tehokkuuden parantaminen
 12. Minkä ongelman sinä haluaisit ratkaista kanssamme?

Voolerin etuja

1
Opastettu käyttöprosessi ei vaadi koulutusta

Voolerin opastettujen etähoito-prosessien käyttäminen poistaa koulutustarpeita, koska käyttöliittymnä kertoo mitä prosessin eri vaiheissa hoitajan tulee tehdä. Se sopii myös keikkatyöläisille, jotka vaihtuvat usein. Hyvät prosessit vähentävät henkilökunnan stressiä ja lisäävät työssä viihtyvyyttä. Hoitajalla on oltava perustaidot käyttää tablettia ja seurata Voolerin antamia ohjeita. Useimmat potilaat pystyvät myös vastaanottamaan etävierailun ensimmäisen käyttökerran jälkeen itsenäisesti ilman hoitajan apua.

2
Etäkäynti kotiin tai tuetun asumisen huoneeseen

Hoitaja tekee etäkäynnin soittamalla videopuhelun asiakasluettelosta yhdellä napsautuksella. Asiakkaan tabletti hälyttää puheluista soittoäänellä tai asiakkaalla voi olla asetettuna päälle automaattinen vastaamistila, jolloin kuvapuheluyhteys muodostuu automaattisesti. Puhelu voi olla myös ryhmäpuhelu esimerkiksi yhdessä hoitajan ja omaishoitajan kanssa.

3
Lähihoitajien etätuki helpottaa hoitajapulaa

Koulutettujen asiantuntijoiden etätuki lähihoitajille mahdollistaa eritasoisten lähihoitajien käyttämisen ja vähentää toimialalla olevaa työvoimapulaa. Hoitoyritys voi nyt rakentaa uudenlaisia digitalisoituja prosesseja, joissa hoitajia tuetaan etänä lähikäyntien aikana. Tämä mahdollistaa erilaisten palveluosaajien yhteiskäyttämisen lähikäyntien aikana, mikä parantaa palvelun laatua.

4
Etäpalvelut suoraan kotiin

Voolerilla voidaan tehdä kuvapuheluiden avulla monenlaisia etäpalveluita, kuten esimerkiksi etäkuntoutusta, etäterapiaa, viriketoimintaa ja vapaaehtoispalveluita. Vooleria käyttävät etäpalveluiden tuottajat voivat soittaa asiakkaalle Voolerilla kun virike- tai terapiatunti alkaa tai tehdä selaimella etävierailun sovittuna aikana.

5
Laaja laitetuki

Hoidettavan tabletit voivat olla:

Hoidettavan etävierailijat voivat käyttää yleisimpiä selaimia:

 • Android Chrome ja iPhone / iPad Safari
 • Tieto­koneiden yleisimmät selaimet: Chrome, Safari, Chromium Edge, Firefox, Opera

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Virpi Lehtonen

040-123456
etunimi.sukunimi@vooler.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö

Seuraa kotihoidon uusia tuulia

Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen tieto