Vooler - Etävierailu - Vooler
Tehty helpoksi Voolerilla

Etä­vie­rai­lut pal­ve­lu­ta­loil­le

Vooler on tehnyt palvelutaloille ja sai­raa­loil­le kuva­puhe­luilla teh­tä­vät tur­val­li­set ja help­po­käyt­töi­set etä­vierailut. Nyt voit tehdä etä­vie­rai­lut saa­vu­tet­ta­vak­si kai­kil­le.

Lue lisää »

Helpot etä­vierailut talon laina-table­teilla

Hyviä uutisia palvelu­taloille ja sairaa­loille! Nyt asiak­kaasi voivat vastaan­ottaa kuva­puheluilla tehtäviä etä­vierailuja ilman omia laitteita tai osaamista. Etä­vierailun kuva­puhelut on suunniteltu tekemään etä­vierai­luita helpommin ja useammin.

Kuinka etävierailu tehdään

Voolerin etävierailujen edut

1
Helpot­taa etävierailujen tekemistä

Voolerin etä­vierailu on suunni­teltu mahdol­lisimman helppo­käyttöiseksi hoita­jalle, potilaalle ja vierai­lijalle. Omainen soittaa kuva­puhelun napin painal­luksella. Tuleva puhelu hälyttää hoitajien huoneessa ja hoitaja vie tabletin asukkaalle, jolloin etä­vierailu voi alkaa.

2
Valmis ja selkeä prosessi etävierailuille

Voolerin etä­vierailu­prosessi on kehitetty palvelu­talojen osastoille. Se sopii hyvin paik­koihin, joissa on vaihtuva ja kiireinen henkilö­kunta ilman teknistä osaamista. Etä­vierailuun on suunniteltu selkeä prosessi, jossa käytetään talon tabletteja, etä­vierailut sovitaan kuten lähi­vierailut ja laitteet pide­tään desin­fioi­tuina.

3
Käyttö ei vaadi koulutusta

Etä­vierailujen järjes­täminen sopii myös keikka­työläisille, koska etä­vierailu­prosessi on mahdollisimman yksin­kertainen. Hoitajan on osattava vastata tulevaan puheluun napaut­tamalla nappulaa ja vietävä tabletti asukkaalle.

4
Hyvin ohjeistettu omaisten hallinta

Omaisten liit­täminen ja pois­taminen palve­lusta on hyvin ohjeis­tettu prosessi. Käyttöön­otto-ohjeet uusille omaisille menevät auto­maat­tisesti sähkö­postilla.

5
Hyvä laitetuki

Vierailijat käyttävät omia laitteita:

 • iPhone tai iPad, Vooler appi ladataan App Storesta
 • Android-tabletti tai puhelin, Vooler appi ladataan Google Play -kaupasta
 • Vooler-tabletti palveluna, jos ei ole omaa laitetta tai osaamista

Organisaation omais­puhelu-tabletit voivat olla:

 • AndroidTM -tabletteja
 • Vooler-tabletti palveluna

ALOITA KOKEILU!

Kokeile Voolerin etä­vierailuja kolme kuukautta.

Tilaa »

Etävierailut palvelutaloille
45 € / kk / Vooler app

Etävierailu-prosessi palvelutalojen osastoille.
 • Etävierailun esite ilmoitustaululle, asukkaille ja omaisille.
 • Omaiset soittavat nappia painamalla kuvapuhelun Vooler appissa.
 • Omainen näkee appissa onko etävierailu mahdollista (vihreä / harmaa -soittonappula).
 • Hoitaja vastaa tuleviin puheluihin nappia painamalla.
 • Tuleva puhelu hälyttää soittoäänellä.
 • Kuvapuhelu ilman ylimääräisiä ja häiritseviä ominaisuuksia (mikrofoni päällä/pois, kamera päällä/pois, puhelun lopettaminen.
 • Laitevaatimus vierailijoille: iPhone, iPad tai Android-laite.
 • Palvelutalon etävierailu-tabletin laitevaatimukset: Android-tabletti tai Vooler-tabletti.

45 € / kk / Vooler app, maksu 3 kk erissä, ensimmäinen maksuerä vahvistaa tilauksen tekemisen koeajan jälkeen (max 3 kk)

Seuraa etävierailujen uusia tuulia

Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen tieto