Vooler - Etähoito - Vooler
Tehty helpoksi Voolerilla

Vooler digitalisoi hoitotyön

Voolerilla hoitajat tekevät etäkäyntejä kotihoidon ja avustetun asumisen asiakkaille sekä tukevat omaishoitajia ja lähihoitajia päivittäisessä hoitotyössä. Asiakkaan omaiset, ystävät ja virikepalveluiden tekijät tekevät Voolerilla etävierailuja asiakkaalle.

Lue lisää »

Vooler digitalisoi kotihoidon ja tuetun asumisen etähoitoprosessit

Haluamme digitalisoida asiakkaidemme kanssa tehtävällä yhteiskehittämisellä etähoidon prosessit helppokäyttöisiksi etähoidon vaativissa olosuhteissa. Tämä sisältää kaikki videopuheluiden avulla tehtävät etäpalvelut: Hoitajien ja omaishoitajien etäkäynnit, lähihoitajien etätuen lähihoidossa, loppuasiakkaan sosiaaliset tapaamiset ystävien ja omaisten kanssa sekä erilaiset virike- ja terapiatunnit.

Mika kertoo kuinka Vooler digitalisoi kotihoito- ja tuetun asumisen palvelut

Voolerin edut kotihoidossa ja tuetussa asumisessa

1
Opastettu käyttöprosessi ei vaadi koulutusta

Voolerin opastettujen etähoito-prosessien käyttäminen poistaa koulutustarpeita, koska käyttöliittymnä kertoo mitä prosessin eri vaiheissa hoitajan tulee tehdä. Se sopii myös keikkatyöläisille, jotka vaihtuvat usein. Hyvät prosessit vähentävät henkilökunnan stressiä ja lisäävät työssä viihtyvyyttä. Hoitajalla on oltava perustaidot käyttää tablettia ja seurata Voolerin antamia ohjeita. Useimmat potilaat pystyvät myös vastaanottamaan etävierailun ensimmäisen käyttökerran jälkeen itsenäisesti ilman hoitajan apua.

2
Etäkäynti kotiin tai tuetun asumisen huoneeseen

Hoitaja tekee etäkäynnin soittamalla videopuhelun asiakasluettelosta yhdellä napsautuksella. Asiakkaan tabletti hälyttää puheluista soittoäänellä tai asiakkaalla voi olla asetettuna päälle automaattinen vastaamistila, jolloin kuvapuheluyhteys muodostuu automaattisesti. Puhelu voi olla myös ryhmäpuhelu esimerkiksi yhdessä hoitajan ja omaishoitajan kanssa.

3
Lähihoitajien etätuki helpottaa hoitajapulaa

Koulutettujen asiantuntijoiden etätuki lähihoitajille mahdollistaa eritasoisten lähihoitajien käyttämisen ja vähentää toimialalla olevaa työvoimapulaa. Hoitoyritys voi nyt rakentaa uudenlaisia digitalisoituja prosesseja, joissa hoitajia tuetaan etänä lähikäyntien aikana. Tämä mahdollistaa erilaisten palveluosaajien yhteiskäyttämisen lähikäyntien aikana, mikä parantaa palvelun laatua.

4
Etäpalvelut suoraan kotiin

Voolerilla voidaan tehdä kuvapuheluiden avulla monenlaisia etäpalveluita, kuten esimerkiksi etäkuntoutusta, etäterapiaa, viriketoimintaa ja vapaaehtoispalveluita. Vooleria käyttävät etäpalveluiden tuottajat voivat soittaa asiakkaalle Voolerilla kun virike- tai terapiatunti alkaa tai tehdä selaimella etävierailun sovittuna aikana.

5
Laaja laitetuki

Hoidettavan tabletit voivat olla:

Hoidettavan etävierailijat voivat käyttää yleisimpiä selaimia:

 • Android Chrome ja iPhone / iPad Safari
 • Tieto­koneiden yleisimmät selaimet: Chrome, Safari, Chromium Edge, Firefox, Opera

Tilaa Vooler koeajalla

Tuotepaketti
VOOLER ETÄKÄYNTI
15 € / hoidettava / kk

Etäkäynnin työkalu hoitajille
 • Etäkäynnit kotihoitoon ja tuettuun asumiseen
 • Kuva­puhelu­yhteys (mykistys, kamera päälle/pois, automaattinen vastaaminen, ruudun­jako).
 • Hoidettavan laitevaatimus: YetiHome tai Android tabletti.
 • Hoitajan laitevaatimus: iPad, Android-laitteet ja ylei­simmät tieto­koneen selaimet (Chrome, Safari, Chromium Edge, Firefox)
 • Hinta sisältää Vooler-ohjelmiston palveluna, video­koulutuksen, tulos­tettavan online käyttö­ohjeen ja 1 h / viikko yhteiset työ­pajat Voolerin digi­tali­soinnin koulutus­ohjel­massa. Ei sisällä laitteistoja eikä verkkoyhteyksiä.

1 kk koeajan jäl­keen
15 € / hoidettavan tabletti / kk

(ALV0% hinta)

Tuotepaketti
VOOLER ETÄHOITO
30 € / hoidettava / kk

Etähoidon työkalu hoitajille
 • Etäkäynnit kotihoitoon ja tuettuun asumiseen
 • Palvelusoitto hoitajaringille
 • Etävierailut hoidettavan luokse
 • Lähihoitajien etätuki kotikäynnin aikana
 • Etäpalvelut hoidettavalle, kuten esim. terapia, virikepalvelut ja vapaaehtoispalvelut
 • Kuva­puhelu­yhteys (mykistys, kamera päälle/pois, automaattinen vastaaminen, ruudun­jako).
 • Hoidettavan laitevaatimus: YetiHome tai Android tabletti.
 • Etävierailijalle laitevaatimus: iPhone, iPad, Android-laitteet ja ylei­simmät tieto­koneen selaimet (Chrome, Safari, Chromium Edge, Firefox)
 • Hinta sisältää Vooler-ohjelmiston palveluna, video­koulutuksen, tulos­tettavan online käyttö­ohjeen ja 1 h / viikko yhteiset työ­pajat Voolerin digi­tali­soinnin koulutus­ohjel­massa. Ei sisällä laitteistoja eikä verkkoyhteyksiä.

1 kk koeajan jäl­keen
30 € / hoidettavan tabletti / kk

(ALV0% hinta)

Seuraa kotihoidon uusia tuulia

Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen tieto