Arkikuntoutusta etänä - Vooler
Tehty helpoksi Voolerilla

Vooler Arkikuntoutus

Voolerin arkikuntoutuksella kunnat, virikepalvelun tuottajat ja hoivaketjut lisäävät ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia. Tämä parantaa elämän laatua ja vähentää tarvittavan hoivatyön määrää.

Lue lisää »

Arkikuntoutus tehty helpoksi Voolerilla

1
1
Paran­taa asuk­kai­den hen­kis­tä ja fyy­sis­tä hy­vin­voin­tia.
2
Vähen­tää tur­haa hoi­va­työ­tä li­sää­mäl­lä it­senäis­tä asumis­ky­kyä.
3
Help­po­käyt­töi­nen ja toi­mii il­man oh­jel­mis­to­asen­nuk­sia.
4
Opas­tet­tu työn­oh­jaus­pro­ses­si on mu­ka­va käyt­tää.
AJANKOHTAISTA

Nauhoite: Webinaari POPsoten “Arkikuntoutusta etänä” -hankkeen kokemuksista

Pidimme jatkowebinaarin Hyvinvointiteknologiamessujen esityksellemme. Tule kuuntelemaan nauhoite kuinka POPsote teki 6 kunnan kanssa yhteistyönä hienon arkikuntoutuksen sisältötarjonnan.

Katso webinaarin nauhoite »

Asiakaspalautetta arkikuntoutuksesta

Eka lähetys tehty. Fiilis on mahtava. Kaikki toimi hyvin. Kahdeksan osallistujaa oli mukana. Ja mikä palkitsevinta 40min kohdalla kysyin että mitä tykkäätte, lopetetaanko tältä erää tähän vai laulellaanko klo 11 asti. Kaikki halus jatkaa laulamista. Yksi osallistuja sanoi että on tosi mukava laulaa kun sanatkin näkyy. Yks osallistuja laittokin chattiin että tuntuu kuin yhdessä isolla porukalla lauletaan ja tätä odotetaan.

Ohjaaja

Tabletin käyttö asiakkaalle täysin uusi asia. Innostunut, tyytyväinen ja kiitollinen saadessaan osallistua pilottiin. Saanut virikettä päivään ja onnistumisen kokemuksia. Pilotin jälkeen suunnitelmissa hankkia oma tabletti ja opetella käyttöä vielä tarkemmin.

Asiakas 89 v.

Tällaiselle toiminnalle on tarvetta! Tämä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta.

Asiakas

Arkiliikunnan käyttökohteita

1
Liikuntatoimi

Arkiliikunnan tekeminen etänä laajentaa liikunnan hyötyjä myös niille, jotka eivät enää pääse liikuntapaikoille tai tarvitsevat esimerkiksi rytmitystä kodin arkeen. Kotiliikunta rytmittää hyvin päivän aloittamista kotona ja saa ihmiset helpommin lähtemään myös ulos liikkumaan. Voit tarjota sitä liikuntapalvelua, johon yksiköstäsi löytyy valmista osaamista, kuten esimerkiksi tuolijumppaa, joogaa, kehon hallintaa tai vertaistukiryhmiä liikkumiselle.

2
Kulttuuritoimi

Kulttuuritilaisuudet ovat erinomaisia virikepalveluita, jotka piristävät ja aktivoivat kotona ja hoivakodeissa asuvia. Erityisen tärkeitä nämä palvelut ovat niille, joille kulttuuripalveluihin osallistuminen on tullut hankalammaksi. Voolerin avulla voit tehdä monenlaisia tilaisuuksia ja hyödyntää niissä YouTuben sisältöjä sekä vierailevia esiintyjiä. Tilaisuuksien aiheita voivat olla esimerkiksi uutuuskirjojen esittely, laulutunti, musiikkikerho, virtuaalinen museoesittely YouTubesta ja iltapäivän kahvihetki ajankohtaisten uutisten kera.

3
Kansalaisopisto ja akatemiat

Opiskelu ja harrastusten jatkaminen kansalaisopistoissa olisi tärkeätä myös niille, jotka eivät enää pysty osallistumaan lähitilaisuuksiin. Vooerin avulla voidaan tehdä virtuaalisia kursseja ja myös uudenlaisia osallistuttavaa toimintaa. Esimerkki uusista mahdollisuuksista voisi olla kielikurssi, jossa pidetään kielitaitoa yllä ulkomaalaisten ikäihmisten kanssa. Voit myös tuottaa virtuaalisia kursseja, joihin voivat osallistua ikäihmisten lisäksi kaikki muutkin asiakkaat.

4
Sosiaalitoimi ja kotihoito

Tekemällä perinteisen kotihoidon vaihtoehtona etänä tehtävää kotitukea voidaan siirtää kalliin lähikotihoidon aloittamista useilla vuosilla ja pidentää ikäihmisten haluamaa itsenäistä asumista. Voolerin avulla voidaan luoda arkitilanteiden hoitamiseen ohjaajien vetämiä vertaisryhmiä, jotka tukevat usean ihmisen selviytymistä arkiaskareista. Esimerkiksi ruuan tekeminen yhdessä ja jumppahetket ylläpitävät kuntouttavaa päivärytmiä . Näillä keinoilla sosiaalitoimi pystyy nostamaan asiakkaiden elämänlaatua, lisäämään kyvykkyyttä itsenäiseen elämään sekä vähentämään hoitokuluja ja hoitajaresurssien kuormitusta.

Kuinka arkiliikunta tehdään laadukkaasti resursseja säästämällä

Arkiliikunnan käyttöönottaminen

Arkiliikunnan käynnistäminen vaatii noin kuuden kuukauden käyttöönottoprojektin, jonka aikana opetellaan tuottamaan kiinnostavia virikesisältöjä, saamaan alueen ikäihmiset mukaan toimintaan ja koulutetaan oma organisaatio hyödyntämään arkiliikuntaa omassa toiminnassaan. Kaikki uudet toimintatavat vaativat oppimista ja harjoittelua sekä organisaatiolta että sen asiakkailta. Siksi Vooler ehdottaa aina alkuun pilottiprojektia, jossa ajetaan toiminta ylös ja jalkautetaan se noin kuuden kuukauden aikana mukaan lähtevissä yksiköissä. Tämän jälkeen voidaan siirtyä tuottamaan jatkuvaa arkikuntoutuksen palveluprosessia.

Tärkeintä on kiinnostava sisältö

Arkiliikunnan ydin on hyvä ja erityisesti asiakkaita kiinnostava sisältö. Tämä ei tarkoita Hollywood-tasoista sisällöntuotantoa vaan mukavaa yhdessä tekemistä ja mielenkiintoisia aiheita. Voolerin ratkaisu sisällön tuottamiseen on yhteistyö eri yksiköiden, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken. Näin saavutetaan onnistumisen vaatima hyvä laatu ja riittävän laaja sisältötarjotin, joka kattaa hyvin erilaisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteet. Henkilökunnan motivointi on myös helpompaa, kun he voivat keskittyä tekemään oman osaamisensa mukaista sisältöä. Oheisessa kuvassa on esimerkki tällä tavalla tehdystä POPsoten lukujärjestyksestä.

Asiakkaiden sitouttaminen

Asiakkaiden saaminen mukaan arkiliikuntaan vaatii heidän ohjaamista palvelun piiriin asiakasrajapinnassa työskentelevien toimesta. Myöhemmin palvelumuoto omaksutaan asiakkaiden keskuudessa ja puskaradio alkaa toimimaan. Voolerin ohjelmisto tarjoaa arkiliikunnan tilaisuudet asiakkaiden käyttöön ja saavutettavaksi, mutta palvelumuodon omaksuminen ja tutuksi tekeminen vaatii asiakasrajapinnassa normaalia asiakkaiden ohjaamista palvelun pariin. Asiakkaiden sitouttamiseen kannattaa panostaa, jotta palvelu otetaan laajamittaisesti käyttöön.

Motivoitunut henkilöstö

Viriketoiminnan sydän on siihen sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö. Henkilökunnan on helpompi lähteä mukaan hankkeeseen, kun heille varataan riittävästi työaikaa sen tekemiseen ja yhteisesti tuotettu sisältö tuo sekä vertaistukea että resursseja yhteiseen tekemiseen. Lisäksi sisällön tuottaminen on mukavampaa, kun he voivat keskittyä tekemään oman osaamisensa mukaista sisältöä.

Käyttökokemus ja laitteet

Voolerissa asiakkaiden käyttökokemus on tehty heidän osaamistasonsa mukaisesti. Asiakkaiden osallistuminen arkikuntoutukseen pitää perustua kuntoutuksen tarpeeseen, ei tekniseen osaamistasoon. Siksi Voolerin voi hankkia asiakkaille esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  1. Asiakas käyttää Vooleria omalla laitteella ilman ohjelmistoasennuksia.
  2. Asiakas käyttää Voolerin appia omalla laitteella.
  3. Asiakas saa Yetihome-tabletin, jossa on Voolerin videopuhelut ja paljon muita virikesovelluksia.
  4. Asiakas saa lainatabletin, jossa on Vooler ja yksi nappi osallistumiseen.
  5. Asiakas saa etähoitoon soveltuvan lainatabletin, jossa on Vooler ja pakotettu soitto osallistumiseen.

Mitä tarvitset

Voolerissa asiakkaiden käyttökokemus on tehty heidän osaamistasonsa mukaisesti. Asiakkaiden osallistuminen arkikuntoutukseen pitää perustua kuntoutuksen tarpeeseen, ei tekniseen osaamistasoon. Siksi Voolerin voi hankkia asiakkaille esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  1. Vooler Arkikuntoutus -palvelun.
  2. Työntekijäresurssin yksiköistä, jotka osallistuvat hankkeeseen.
  3. Kokeilunhaluisia työntekijöitä ja asiakkaita, jotka ovat uteliaita kokeilemaan uutta.
  4. Työntekijöille varataan työaikaa sisällön suunnitteluun ja tekemiseen.

Voolerin käyttäjiä

Hailuoto, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö, varaa tapaaminen kalenteristamme tai kysy lisätietoja meidän Live Chatissa. Odotamme innolla tapaamista kanssasi.

Varaa tapaaminen Mikan kalenterista »

Varaa tapaaminen Teijon kalenterista »