Arkikuntoutuminen etänä -pilotin haastattelulomake - Vooler

Tämä kyselylomake on tehty avoimien kysymysten lisäksi WHOQOL-BREF – elämänlaatu-mittaria mukaillen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Mikäli teillä herää kysyttävää lomakkeesta, voitte olla yhteydessä projektikoordinaattori Minna Tikkaseen puh. 040 6569195.

Kiitos vastauksista!